Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Hałas drogowy

pomiary hałasu drk94 ecoplanPomiary poziomu hałasu drogowego realizowane są zgodnie z obowiązujacym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z dnia 7 lipca 2011 r.), oraz zgodnie z zasadami systemu zarządzania PN-EN ISO 17025 Laboratorium Akustycznego Ecoplan.

Aby zapoznać się z doświadczeniem laboratorium w zakresie wykonywania pomiarów poziomu hałasu od dróg przejdź tutaj.

Aby zadać zapytanie ofertowe odnośnie terminu i wyceny badań przejdź tutaj.

Aby dowiedzieć się więcje o kompetencjach personelu laboratorium akustycznego w zakresie prowadzenia pomiarów poziomu hałasu od dróg przejdź tutaj.

Metodyka wykonywania badań

Ogólny sposób prowadzenia pomiarów poziomu hałasu od dróg w srodowisku regluje wspomniane powyżej rozporządzenie Ministra Środowiska. Wyłacznie na pisemne żądane Zlecajacego wykonujemy pomiary odbiegające od metodyki referencyjnej, ale pomiary takie nie są traktowane jako pomiary realizowane przez laboratorium akredytowane.

Pomiary przy drogach prowadzimy dowolną okresloną rozporządzeniem metodą:

  • pośrednią pojedynczych zdarzeń akustycznych (wyłacznie w przypadku dróg o natężeniu ruchu poniżej 300 pojazdów / godzinę)
  • bezpośrednich pomiarów hałasu z wykorzystaniem próbkowania
  • bezpośrednią ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie,
  • obliczeniową opartą o modele rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku (stosowane wyłacznie w przypadku możliwości przeprowadzenia pomiaru w środowisku)

Sprzęt pomiarowy

Laboratorium dysponuje wysokiej jakości sprzetem pomiarowym produkcji duńskiej firmy Bruel & Kjaer umozliwiającym prowadzenie rejestracii zmian poziomu hałasu nawet w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Obecnie jesteśmy w stanie przeprowadzić 46 pomiarów całodobowych w przeciągu jednego tygodnia.

Wyniki badań

Po przeprowadzeniu badań Zamawiający otrzymuje raport pomiarowy w postaci drukowanej (3 egzemplarze), oraz wersję cyfrową raportu w formacie PDF na płycie CD, wraz z zapisem cyfrowym historii pomiaru poziomu dźwieku w punktach pomiarowych.

 

Aktualności
Pomiary skuteczności ekranów akustycznych metoda "in situ"
W minionym tygodniu Laboratorium Akustyczne Ecoplan przeszło ocenę PCA wraz z rozszerzeniem zakresu akredytacji na metody pomiarowe skuteczności ekranów akustycznych.

Projekt ekranów akustycznych

Opracowaliśmy projekt akranów akustycznych na linii kolejowej nr 277 Opole Wschód - Wrocław Brochów, na odcinku Opole - Borki


Analiza porealizacyjna dla obejścia miejscowości Krośniewice

Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego, skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem, oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja