Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Instalacje przemysłowe

Laboratorium Akustyczne Ecoplan oferuje prowadzenie pomiarów poziomu hałasu od instalacji przemysłowych zgodnie z akredytowaną metodą referencyjną określoną rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z dnia 21 listopada 2008 r.)

Laboratorium od 1997 roku zrealizowało setki pomiarów poziomu hałasu w środowisku, dzięki czemu dysponuje duzym doświadczeniem. Zgromadziliśmy aparaturę pomiarową pozwalająca na prowadzenie jednoczesnego ciągłego monitoringu poziomu hałasu w czterech punktach pomiarowych, bez wzgledu na panujące warunki atmosferyczne.

Kiedy i kto zobowiązany jest to prowadzenia wstępnych pomiarów poziomu hałasu w środowisku?

Wstępne pomiary poziomu hałasu w środowisku wymagane są podczas dokonywania odbioru nowo zrealizowanych instalacji przemysłowych, przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Zgodnie z obowiązujacymi przepisami instalacja nie może być dopuszczona do użytkowania jeżeli jej funkcjonowanie naruszać będzie standardy jakości środowiska. Pomiary wstępne są pomiarami jednorazowymi.

Kto i kiedy zobowiązany jest do prowadzenia okresowych pomiarów poziomu hałasu w środowisku?

Do pomiarów okresowych zobowiązanui są najczęściej operatorzy prowadzący instalacje, dla funkcjonowania której niezbedne było uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Pomiary okresowe prowadzone są co dwa lata i mogą byc wykonywane wyłacznie przez laboratoria które wdrożyły system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN-ISO-17025, oraz posiadające akredytację PCA.

Aktualności
Pomiary skuteczności ekranów akustycznych metoda "in situ"
W minionym tygodniu Laboratorium Akustyczne Ecoplan przeszło ocenę PCA wraz z rozszerzeniem zakresu akredytacji na metody pomiarowe skuteczności ekranów akustycznych.

Projekt ekranów akustycznych

Opracowaliśmy projekt akranów akustycznych na linii kolejowej nr 277 Opole Wschód - Wrocław Brochów, na odcinku Opole - Borki


Analiza porealizacyjna dla obejścia miejscowości Krośniewice

Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego, skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem, oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja