Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Metsa Tissue - Konstancin
Foto
Foto

W połowie maja 2005r. nasza firma opracowała wniosek o pozwolenie na emisję hałasu do środowiska dla zakładów papierniczych Metsa Tissüe S.A. Zakład papierniczy o wydajności 20 000 ton papieru na rok znajduje się w Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą.

Sama lokalizacja zakładu, pod kątem oddziaływania akustycznego, jest korzystna. Największy problem stanowią zbiorniki oczyszczania biologicznego przyzakładowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z przeprowadzonymi przez naszą firmę, we wrześniu 2004r badaniami, prowadzonymi na potrzeby przeglądu ekologicznego w zakresie oddziaływania akustycznego, stwierdzono, iż praca aeratorów napowietrzających zgromadzone ścieki powoduje nadmierną emisję hałasu w kierunku położonej niedaleko wsi Habdzin. W celu poprawy warunków akustycznych zakład Metsa Tissüe S.A. przeprowadził kontrolę stanu technicznego tych urządzeń. Wymienione zostały łożyska oraz przekładnie, a w najgłośniejszych urządzeniach, wymieniono zespoły napędowe. W chwili obecnej praca aeratorów nie jest już tak uciążliwa, a zakład wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na emisje hałasu do środowiska.

W opracowanym wniosku umieszczono informacje dotyczące mocy akustycznych wszystkich znajdujących się na terenie zakładu urządzeń, wyznaczono parametry akustyczne hal produkcyjnych (izolacyjność akustyczną ścian zewnętrznych, moc akustyczną wtórnych źródeł hałasu – elewacji), oraz dokonano oceny uciążliwości akustycznej pracy zakładu w sytuacji odbiegającej od normalnej, tj. w czasie odstawiania maszyny papierniczej, której to czynności towarzyszy zrzut pary technologicznej o ciśnieniu 4-6 atm.

Aktualności
Pomiary skuteczności ekranów akustycznych metoda "in situ"
W minionym tygodniu Laboratorium Akustyczne Ecoplan przeszło ocenę PCA wraz z rozszerzeniem zakresu akredytacji na metody pomiarowe skuteczności ekranów akustycznych.

Projekt ekranów akustycznych

Opracowaliśmy projekt akranów akustycznych na linii kolejowej nr 277 Opole Wschód - Wrocław Brochów, na odcinku Opole - Borki


Analiza porealizacyjna dla obejścia miejscowości Krośniewice

Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego, skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem, oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja