Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Roseraie
Foto
Foto
Foto

W marcu 2005r nasza firma opracowała wniosek o wydanie pozwolenia na emisję hałasu do środowiska dla firmy ROSERAIE Sp. z o.o. Firma ta jest producentem klepek drewnianych z drewna dębowego. Zakład produkcyjny znajduje się w miejscowości Środa Śląska w województwie dolnośląskim.

Produkcja stolarska ma w tym miejscu długa historię. Obecnie istniejący zakład powstał w miejsce dużych „państwowych" zakładów stolarskich i tartaku, które okres swojej świetności przeżywały w latach siedemdziesiątych.

Obecnie istniejący zakład jest jednym z większych tego typu zakładów w regionie. Lokalni dostawcy drewna dębowego nie są w stanie pokryć obecnego zapotrzebowania, stąd też właściciel zakładu zdecydował się na import drewna z Niemiec i Francji. Zakład wyposażony był w pełna linię technologiczną, poczynając od przerobu drewna okrągłego, przez sezonowanie i suszenie tarcicy, do wyrobu produktu końcowego.

Pracę na terenie zakładu znajduje kilkaset osób Mimo to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tych terenów przyjmuje, iż w najbliższym czasie sąsiedztwo zakładu będą stanowiły posesje mieszkaniowe z reprezentacyjną zabudowę jednorodzinną. Taki układ urbanistyczny stawia pod znakiem zapytania przyszłe funkcjonowanie zakładu stolarskiego.

W związku z projektowaną zabudową mieszkaniową, objętą prawną ochroną przed hałasem, jaka ma się pojawić w najbliższym czasie wokół zakładu, nasza firma opracowała program wyciszenia instalacji, poprzedzony skrupulatnymi badaniami poziomu emitowanego hałasu. Każde z urządzeń zostało dokładnie zmierzone, określono wszystkie parametry akustyczne maszyn i instalacji oraz założono im indywidualne Karty Źródła Hałasu. Ustalono, które ze źródeł muszą zostać wyciszone i w jakim stopniu. Na bieżąco prowadzono negocjacje i ustalano rozwiązania kompromisowe z właścicielem obiektu. Zakład powoli dostosował się do wymogów nałożonych przez MPZP, co wiązało się z przeniesieniem całego ciągu technologicznego tartaków w inne, bezpieczne, miejsce. W chwili obecnej zakład posiada już pozwolenie na emisję hałasu do środowiska, co świadczy o tym, iż zaproponowane przez naszą firmę działania przyniosły pożądane rezultaty.

Tartak został przeniesiony, a wraz z nim najgłośniejsze urządzenia. Teraz na teren zakładu przywożona jest jedynie tarcica, która na miejscu jest sezonowana i suszona.

 

Aktualności
Pomiary skuteczności ekranów akustycznych metoda "in situ"
W minionym tygodniu Laboratorium Akustyczne Ecoplan przeszło ocenę PCA wraz z rozszerzeniem zakresu akredytacji na metody pomiarowe skuteczności ekranów akustycznych.

Projekt ekranów akustycznych

Opracowaliśmy projekt akranów akustycznych na linii kolejowej nr 277 Opole Wschód - Wrocław Brochów, na odcinku Opole - Borki


Analiza porealizacyjna dla obejścia miejscowości Krośniewice

Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego, skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem, oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja