Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Wodnoprawne

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne [Dz.U. 2005 nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami], pozwolenie wodnoprtawne jest wymagane na:

 1. szczególne korzystanie z wód,
 2. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
 3. wykonanie urządzeń wodnych,
 4. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
 5. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 6. piętrzenie wody podziemnej,
 7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
 8. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
 9. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 10. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Zgodnie z art. 37 ustawy Prawo wodne:

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności:

 1. pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
 2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 3. przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
 4. piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
 5. korzystanie z wód do celów energetycznych,
 6. korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,
 7. wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
 8. rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

Doświadczenie:

Wykonaliśmy szereg dokumentacji wodnoprawnych zarówno dla małych jak i dużych zakładów. Współpracowaliśmy z takimi firmami jak:

 • Kombinat Rolny KIETRZ
 • PKN Orlen
 • Hoger
 • Toska
 • PKP Polskie Linie Kolejowe
 • PKS Opole
 • MZK Opole
Aktualności
System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry.

Uczestniczymy w projekcie "System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry" jako konsultanci środowiskowi.


Raport oddziaływania na środowisko - CE-59

Zakończone zostały prace nad raportem oddziaływania na środowisko modernizacji linii kolejowej C-E59 na odcinku Wrocław - Szczecin


Akredytacja laboratorium akustycznego.

W grudniu 2009 roku Laboratorium Akustyczne ECOPLAN otrzymało akredytację.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja