Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Hałas lotniczy
Foto
Foto
Foto
Foto

Doświadczenie ECOPLAN Ryszard Kowalczyk w zakresie realizacji pomiarów hałasu lotniczego obejmuje zarówno pomiary przeprowadzone dla potrzeb monitoringu oddziaływania portow lotniczych, jak również dla potrzeb planowania przestrzennego i opracowania ocen oddziaływania na środowisko.

Lipiec 2009: Pomiary hałasu lotniczego od operacji startu i lądowania samolotów PZL Orlik na Lotnisku Wojskowym w Radomiu

Pomiary przeprowadzne dla potrzeb opracowania pt. "Raport oddziaływania na środowisko Portu Lotniczego Radom" S.A., które to opracowanie sporządzone zostało przez ECOPLAN Ryszard Kowalczyk na zlecenie firmy PMG z Wrocławia


 Marzec 2009: Pomiary hałasu lotniczego w otoczeniu Portu Lotniczego Wrocław S.A.

Pomiary przeprowadzone zostały dla potrzeb opracowania pt. "Raport oddziaływania na środowisko Portu Lotniczego Wrocław" S.A., które to opracowanie sporządzone zostało przez ECOPLAN Ryszard Kowalczyk na zlecenie firmy PMG z Wrocławia


Wrzesień 2006: Pomiary hałasu lotniczego na terenie PZL Świdnik

Celem przeprowadzonych pomiarów i opracowania była ocena stanu klimatu akustycznego powodowanego funkcjonowaniem lotniska w Świdniku i prowadzonych na nim operacji lotniczych, oraz innych operacji powodujących emisję hałasu do środowiska.
Opracowanie zrealizowano w oparciu o wyniki pomiarów poziomu hałasu w środowisku prowadzone w okresie zimowym i letnim, oraz z wykorzystaniem obliczeń realizowanych z zastosowaniem metodyki referencyjnej. Wyniki analizy opracowano w postaci map rozkładu poziomu hałasu w środowisku.
Istniejące i funkcjonujące lotnisko w Świdniku jest lotniskiem nietypowym ze względu na prowadzony tam charakter operacji lotniczych. Najbardziej powszechne są loty testowe śmigłowców na niskich wysokościach na terenie lotniska, oraz w niewielkiej odległości od jego granic. Poza tymi lotami ma miejsce niewielka ilość operacji lekkich 2-4 osobowych samolotów o małej masie startowej. Głównym czynnikiem kształtującym poziom hałasu w środowisku nie są typowe operacje lotnicze.
 


Lipiec 2005: Pomiary hałasu lotniczego dla potrzeb określenia warunków akustycznych dla planowanych obszarów zabudowy mieszkaniowej. Port Lotniczy Wrocław

Pomiary hałasu lotniczego przeprowadzone zostały na zlecenie inwestora planującego realizację osiedla mieszkaniowego na terenach znajdujących się w osi lotniska Portu Lotniczego Wrocław. W toku przeprowadzonych pomiarów określono poziomy ekspozycyjne szeregu zdarzeń akustycznych wynikających z realizowanych operacji lotniczych, oraz wykonano prognozę oddziaływania ruchu lotniczego w oparciu o prognozy zmian natężenia ruchu samolotów na lotnisku we Wrocławiu. 

Aktualności
Pomiary skuteczności ekranów akustycznych metoda "in situ"
W minionym tygodniu Laboratorium Akustyczne Ecoplan przeszło ocenę PCA wraz z rozszerzeniem zakresu akredytacji na metody pomiarowe skuteczności ekranów akustycznych.

Projekt ekranów akustycznych

Opracowaliśmy projekt akranów akustycznych na linii kolejowej nr 277 Opole Wschód - Wrocław Brochów, na odcinku Opole - Borki


Analiza porealizacyjna dla obejścia miejscowości Krośniewice

Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego, skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem, oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja