Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Aktualności

Analiza oddziaływania akustycznego obwodnicy Szczecinka

Rozpoczęte zostały prace nad analizą akustyczną obwodnicy Szczecinka.


Wariantowa analiza oddzialywania akustycznego trzech kilkunastokilometrowych odcinków obwodnicy Szczecinak pozwoli zidentyfikować zagorżenie hałasem, jakie pojawi się po oddaniu obwodnicy do uzytkowania.

Zaproponowane zostaną środki ochrony przed hałasem, oraz oszacowana zostanie ich skuteczność. Celem realizowanej analizy jest zapewnienie, iż już na etapie planowania inwestycji, przeanalizowane zostaną konieczne do zastosowania środki ochrony środowiska, a obwodnica nie będzie naruszac w sposób ponadnormatywny warunków życia mieszkańców.


Aktualności
System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry.

Uczestniczymy w projekcie "System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry" jako konsultanci środowiskowi.


Raport oddziaływania na środowisko - CE-59

Zakończone zostały prace nad raportem oddziaływania na środowisko modernizacji linii kolejowej C-E59 na odcinku Wrocław - Szczecin


Akredytacja laboratorium akustycznego.

W grudniu 2009 roku Laboratorium Akustyczne ECOPLAN otrzymało akredytację.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja