Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Aktualności

Analiza oddziaływania akustycznego obwodnicy Szczecinka

Rozpoczęte zostały prace nad analizą akustyczną obwodnicy Szczecinka.


Wariantowa analiza oddzialywania akustycznego trzech kilkunastokilometrowych odcinków obwodnicy Szczecinak pozwoli zidentyfikować zagorżenie hałasem, jakie pojawi się po oddaniu obwodnicy do uzytkowania.

Zaproponowane zostaną środki ochrony przed hałasem, oraz oszacowana zostanie ich skuteczność. Celem realizowanej analizy jest zapewnienie, iż już na etapie planowania inwestycji, przeanalizowane zostaną konieczne do zastosowania środki ochrony środowiska, a obwodnica nie będzie naruszac w sposób ponadnormatywny warunków życia mieszkańców.


Aktualności
Pomiary skuteczności ekranów akustycznych metoda "in situ"
W minionym tygodniu Laboratorium Akustyczne Ecoplan przeszło ocenę PCA wraz z rozszerzeniem zakresu akredytacji na metody pomiarowe skuteczności ekranów akustycznych.

Projekt ekranów akustycznych

Opracowaliśmy projekt akranów akustycznych na linii kolejowej nr 277 Opole Wschód - Wrocław Brochów, na odcinku Opole - Borki


Analiza porealizacyjna dla obejścia miejscowości Krośniewice

Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego, skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem, oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja