Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Projekty akustyczne
Foto
Foto

Problem zagrożenia hałasem zarówno w środowisku pracy jak i w środowisku przyrodniczym jest jednym z głównych kierunków rozwoju Ecoplanu. Oferujemy usługi w zakresie opracowywania koncepcji ochrony środowiska przed hałasem, modelowania komputerowego rozkładu pól akustycznych, prowadzimy analizy dla potrzeb planowania przestrzennego, opracowujemy mapy akustyczne dla terenów zurbanizowanych i dla głównych szlaków komunikacyjnych. Dysponujemy bogatą biblioteką literatury z zakresu ochrony środowiska przed hałasem.

Hałas przemysłowy

Zajmujemy się opracowywaniem innowacyjnych koncepcji ochrony przed hałasem i wibracjami w przemyśle, zarówno dla potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, jak i środowiska pracy. Wykorzystujemy w tym celu specjalistyczny sprzęt pomiarowy i nowoczesne metody analityczne.

Hałas komunikacyjny

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym oferujemy modelowanie propagacji hałasu w otoczeniu dróg istniejących i projektowanych, pomiary hałasu zgodne z obowiązującymi metodykami pomiarowymi, opracowywanie koncepcji środków ochrony przed hałasem, monitoring hałasu komunikacyjnego w środowisku.

Hałas lotniczy

W zakresie pomiarów hałasu lotniczego oferujemy pomiary oraz modelowanie rozkładu pola akustycznego w oparciu o obowiązujące metodyki referencyjne określone rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem. Ponadto oferujemy tworzenie baz danych przestrzennych w oparciu o system GIS (MapInfo) pozwalający na prognozowanie zmian poziomu hałasu w środowisku w oparciu o prognozy zmian natężenia ruchu, zmian rodzajów statków powietrznych, oraz wyniki pomiarów zawarte w systemie GIS

Modelowanie rozkładu pola akustycznego

Prowadzimy dla potrzeb raportów oddziaływania na środowisko, koncepcji ochrony środowiska przed hałasem, programów ochrony środowiska itd. modelowanie propagacji hałasu w środowisku z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania do modelowania pól akustycznych.

Analizy dla potrzeb planowania przestrzennego.

Wykonujemy analizy zagrożenia hałasem i prognozy wielkoskalowe z wykorzystaniem modelowania rozkładu pola akustycznego, oraz geograficznych systemów informacyjnych dla potrzeb planowania przestrzennego.

Mapy akustyczne

Realizujemy mapy zagrożenia hałasem z wykorzystaniem współczesnych metod modelowania rozkładu pola akustycznego zgodnych z standardami ISO-9613, geograficznych systemów informacyjnych i pomiarów hałasu w środowisku

Aktualności
System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry.

Uczestniczymy w projekcie "System ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej Odry" jako konsultanci środowiskowi.


Raport oddziaływania na środowisko - CE-59

Zakończone zostały prace nad raportem oddziaływania na środowisko modernizacji linii kolejowej C-E59 na odcinku Wrocław - Szczecin


Akredytacja laboratorium akustycznego.

W grudniu 2009 roku Laboratorium Akustyczne ECOPLAN otrzymało akredytację.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja