Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Projekty akustyczne
Foto
Foto

Problem zagrożenia hałasem zarówno w środowisku pracy jak i w środowisku przyrodniczym jest jednym z głównych kierunków rozwoju Ecoplanu. Oferujemy usługi w zakresie opracowywania koncepcji ochrony środowiska przed hałasem, modelowania komputerowego rozkładu pól akustycznych, prowadzimy analizy dla potrzeb planowania przestrzennego, opracowujemy mapy akustyczne dla terenów zurbanizowanych i dla głównych szlaków komunikacyjnych. Dysponujemy bogatą biblioteką literatury z zakresu ochrony środowiska przed hałasem.

Hałas przemysłowy

Zajmujemy się opracowywaniem innowacyjnych koncepcji ochrony przed hałasem i wibracjami w przemyśle, zarówno dla potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, jak i środowiska pracy. Wykorzystujemy w tym celu specjalistyczny sprzęt pomiarowy i nowoczesne metody analityczne.

Hałas komunikacyjny

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym oferujemy modelowanie propagacji hałasu w otoczeniu dróg istniejących i projektowanych, pomiary hałasu zgodne z obowiązującymi metodykami pomiarowymi, opracowywanie koncepcji środków ochrony przed hałasem, monitoring hałasu komunikacyjnego w środowisku.

Hałas lotniczy

W zakresie pomiarów hałasu lotniczego oferujemy pomiary oraz modelowanie rozkładu pola akustycznego w oparciu o obowiązujące metodyki referencyjne określone rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem. Ponadto oferujemy tworzenie baz danych przestrzennych w oparciu o system GIS (MapInfo) pozwalający na prognozowanie zmian poziomu hałasu w środowisku w oparciu o prognozy zmian natężenia ruchu, zmian rodzajów statków powietrznych, oraz wyniki pomiarów zawarte w systemie GIS

Modelowanie rozkładu pola akustycznego

Prowadzimy dla potrzeb raportów oddziaływania na środowisko, koncepcji ochrony środowiska przed hałasem, programów ochrony środowiska itd. modelowanie propagacji hałasu w środowisku z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania do modelowania pól akustycznych.

Analizy dla potrzeb planowania przestrzennego.

Wykonujemy analizy zagrożenia hałasem i prognozy wielkoskalowe z wykorzystaniem modelowania rozkładu pola akustycznego, oraz geograficznych systemów informacyjnych dla potrzeb planowania przestrzennego.

Mapy akustyczne

Realizujemy mapy zagrożenia hałasem z wykorzystaniem współczesnych metod modelowania rozkładu pola akustycznego zgodnych z standardami ISO-9613, geograficznych systemów informacyjnych i pomiarów hałasu w środowisku

Aktualności
Analiza oddziaływania akustycznego obwodnicy Szczecinka

Rozpoczęte zostały prace nad analizą akustyczną obwodnicy Szczecinka.


Mapa akustyczna miasta Rzeszów

Rozpoczęte zostały prace nad mapą akustyczna miasta Rzeszowa


Port Lotniczy Gdańsk

Obecnie realizujemy prognozę oddziaływania akustycznego dla Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja