Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Mapy akustyczne

Oferujemy opracowanie map akustycznych, począwszy od systemów informacji przestrzennej dla dużych aglomeracji miejskich, obiektów infrastruktury komunikacyjnej, a skończywszy na opracowaniach dla pojedynczych obiektów przemysłowych, odcinków dróg, lini kolejowych i innych źródeł hałasu.

Mapy opracowujemy zarówno w oparciu o wyniki pomiarów poziomu hałasu, które to realizuje nasze akredytowane laboratorium akustyczne [ więcej...], jak też w oparciu o dane zlecającego, charakterystyki źródeł hałasu, dane o charakterze pośrednim (np. natęzenie, prędkośc ruchu itp. w przypadku hałasu drogowego).

Mapy akustyczne opracowujemy w zależności od wymagań zlecajacego jako bazy danych zintegrowane z środowiskiem symulacyjnym, jak też w postaci odrębnych systemów informacji przestrzennej. Dane przygotowujemy do publikacji w serwisach mapowych, albo też wdrażamy internetowe serwisy mapowe wyłacznie dla potrzeb map akustycznych.

Podstawa prawna

Podstawowym dokumentem dotyczącym oceny i zarządzania hałasem w środowisku jest Dyrektywa Unii Europejskiej EU Environmental Noise Directive 2002/49/EC z dnia 21.05.2002r.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w art. 117 nakłada na władze powiatu obowiązek oceny stanu akustycznego środowiska dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska starosta powinien co 5 lat sporządzić mapy akustyczne.

Ponadto zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem zaliczonymi do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, sporządza co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Doświadczenie

Zrealizowaliśmy dotychczas wiele projektów polegajacych na utworzeniu map akustycznych. Były to mapy zarowno małoskalowe - najczęsciej dla potrzeb ocen oddziaływania na środowisko, przeglądów ekologicznych itp., ale także mapy akustyczne aglomeracji o liczbie mieszkańców sięgającej 400 tysięcy. Opracowalismy mapy akustyczne dla dróg wojewódzkich, krajowych, oraz lotnisk regionalnych i miedzynarodowych. Z przykładami realizacji mozna zaponać się na naszej stronie www [więcej...].

Kontakt

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące realizacji map akustycznych można uzyskać pisząc na adres: jkowalczyk@ecoplan.pl, lub kontakt ogólny z firmą [więcej...].

 

Aktualności
POŚPH dla miasta Szczecin.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin.


355+900km linii kolejowej C-E59

Zakończone zostały prace nad analizą środowiskową dla linii kolejowej C-E59 biegnącej od Wrocławia do Szczecina Głownego.


Witamy na nowej stronie internetowej!

Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja