Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Mapy akustyczne

Oferujemy opracowanie map akustycznych, począwszy od systemów informacji przestrzennej dla dużych aglomeracji miejskich, obiektów infrastruktury komunikacyjnej, a skończywszy na opracowaniach dla pojedynczych obiektów przemysłowych, odcinków dróg, lini kolejowych i innych źródeł hałasu.

Mapy opracowujemy zarówno w oparciu o wyniki pomiarów poziomu hałasu, które to realizuje nasze akredytowane laboratorium akustyczne [ więcej...], jak też w oparciu o dane zlecającego, charakterystyki źródeł hałasu, dane o charakterze pośrednim (np. natęzenie, prędkośc ruchu itp. w przypadku hałasu drogowego).

Mapy akustyczne opracowujemy w zależności od wymagań zlecajacego jako bazy danych zintegrowane z środowiskiem symulacyjnym, jak też w postaci odrębnych systemów informacji przestrzennej. Dane przygotowujemy do publikacji w serwisach mapowych, albo też wdrażamy internetowe serwisy mapowe wyłacznie dla potrzeb map akustycznych.

Podstawa prawna

Podstawowym dokumentem dotyczącym oceny i zarządzania hałasem w środowisku jest Dyrektywa Unii Europejskiej EU Environmental Noise Directive 2002/49/EC z dnia 21.05.2002r.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w art. 117 nakłada na władze powiatu obowiązek oceny stanu akustycznego środowiska dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska starosta powinien co 5 lat sporządzić mapy akustyczne.

Ponadto zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem zaliczonymi do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, sporządza co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Doświadczenie

Zrealizowaliśmy dotychczas wiele projektów polegajacych na utworzeniu map akustycznych. Były to mapy zarowno małoskalowe - najczęsciej dla potrzeb ocen oddziaływania na środowisko, przeglądów ekologicznych itp., ale także mapy akustyczne aglomeracji o liczbie mieszkańców sięgającej 400 tysięcy. Opracowalismy mapy akustyczne dla dróg wojewódzkich, krajowych, oraz lotnisk regionalnych i miedzynarodowych. Z przykładami realizacji mozna zaponać się na naszej stronie www [więcej...].

Kontakt

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące realizacji map akustycznych można uzyskać pisząc na adres: jkowalczyk@ecoplan.pl, lub kontakt ogólny z firmą [więcej...].

 

Aktualności
Analiza oddziaływania akustycznego obwodnicy Szczecinka

Rozpoczęte zostały prace nad analizą akustyczną obwodnicy Szczecinka.


Mapa akustyczna miasta Rzeszów

Rozpoczęte zostały prace nad mapą akustyczna miasta Rzeszowa


Port Lotniczy Gdańsk

Obecnie realizujemy prognozę oddziaływania akustycznego dla Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja