Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Ekofizjografia
Foto

Przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się dokumentację sporządzaną na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym studium lub planem i ich wzajemne powiązania (Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity 18.09.2009)

Dotychczas ECOPLAN zrealizował szereg opracowań ekofizjograficznych, zarówno dla dużych obszarów miejskich, gmin, jak i dla terenów o niewielkiej powierzchni.

Przykładowe realizacje:

Rok 2010:

  1. Opracowanie ekofizjograficzne dla miejscowości Kępa k/Opola

Wczesniejsze:

  • Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Opole (2005)  [więcej...]
  • Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Ozimek (2007)
  • Opracowanie ekofizjograficzne Arki Bożka / Opole
  • Opracowanie ekofizjograficzne Metalchem / Opole
Aktualności
GPH 2010, woj. dolnośląskie

Realizujemy pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie województwa dolnośląskiego.


Generalny Pomiar Hałasu 2010

Realizujemy badania w ramach Generalnego Pomiaru Hałasu 2010 na terenie województw lubuskiego i zachodnio-pomorskiego.


IAIA 2010, Geneva

W dniach 6-11.04 zakończyła sie konferencja IAIA w Genewie.


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja