Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Ekofizjografia
Foto

Przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się dokumentację sporządzaną na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym studium lub planem i ich wzajemne powiązania (Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity 18.09.2009)

Dotychczas ECOPLAN zrealizował szereg opracowań ekofizjograficznych, zarówno dla dużych obszarów miejskich, gmin, jak i dla terenów o niewielkiej powierzchni.

Przykładowe realizacje:

Rok 2010:

  1. Opracowanie ekofizjograficzne dla miejscowości Kępa k/Opola

Wczesniejsze:

  • Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Opole (2005)  [więcej...]
  • Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Ozimek (2007)
  • Opracowanie ekofizjograficzne Arki Bożka / Opole
  • Opracowanie ekofizjograficzne Metalchem / Opole
Aktualności
Analiza oddziaływania akustycznego obwodnicy Szczecinka

Rozpoczęte zostały prace nad analizą akustyczną obwodnicy Szczecinka.


Mapa akustyczna miasta Rzeszów

Rozpoczęte zostały prace nad mapą akustyczna miasta Rzeszowa


Port Lotniczy Gdańsk

Obecnie realizujemy prognozę oddziaływania akustycznego dla Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2009       Administracja